معنی اسم خشایار

تغییر یافته خشایارش - مرکب از خشیه به معنای شاه و ارش به معنی مرد دلیر - شاه دلیر نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی

ریشه اسم خشایار

فراوانی اسم خشایار

در حال حاضر ۲۴ نفر در گهواره با نام خشایار ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم خشایار

با سلام .من همیشه اسم خشایار رو برای اینکه روزی پسر داشته باشم دوست داشتم .ی جورایی از اینکه اسم خشایار ی قدرتی داره و اینکه اسم اصیل ایرانی بود و اسم ی پادشاه خوب ایرانی بوده دوست داشتم .انگار قدرت داره 😍
مامان خشایار