معنی اسم خلیل

دوست یکدل ، لقب ابراهیم(ع)

ریشه اسم خلیل

فراوانی اسم خلیل

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام خلیل ثبت نام شده اند.