معنی اسم خوشچهر

آن که چهره ای زیبا و خوشایند دارد

ریشه اسم خوشچهر

فراوانی اسم خوشچهر

تا کنون کسی با نام خوشچهر در گهواره ثبت نام نکرده است.