معنی اسم خیرالله

نیکی خداوند، خیر الهی

ریشه اسم خیرالله

فراوانی اسم خیرالله

تا کنون کسی با نام خیرالله در گهواره ثبت نام نکرده است.