معنی اسم خیرالله

نیکی خداوند، خیر الهی

ریشه اسم خیرالله

فراوانی اسم خیرالله

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام خیرالله ثبت نام شده اند.