معنی اسم خیرعلی

خیری که از علی(ع) رسیده است ، آن که خبر و نیکی اش چون خیر و نیکی علی(ع) است

ریشه اسم خیرعلی

فراوانی اسم خیرعلی

تا کنون کسی با نام خیرعلی در گهواره ثبت نام نکرده است.