معنی اسم دادمهر

داده خورشید ، نام یکی از پادشاهان طبرستان که هم زمان با بنی امیه بوده است

ریشه اسم دادمهر

فراوانی اسم دادمهر

در حال حاضر ۱۰ نفر در گهواره با نام دادمهر ثبت نام شده اند.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا