معنی اسم دادمهر

داده خورشید ، نام یکی از پادشاهان طبرستان که هم زمان با بنی امیه بوده است

ریشه اسم دادمهر

فراوانی اسم دادمهر

در حال حاضر ۱۸ نفر در گهواره با نام دادمهر ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم دادمهر

دادمهر پسر دوم من هست پسر اولم دانیال دوازده سال داره دوست داشتم اسمی انتخاب کنم که به دانیال هم بیاد دادمهر به معنی عدالت دوست
مامان دادمهر