معنی اسم دادیار

حامی قانون، مجری عدالت

ریشه اسم دادیار

فراوانی اسم دادیار

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام دادیار ثبت نام شده اند.