معنی اسم داراب

از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر بهمن پادشاه کیانی و همای چهرزاد

ریشه اسم داراب

فراوانی اسم داراب

تا کنون کسی با نام داراب در گهواره ثبت نام نکرده است.