معنی اسم داشاب

هدیه

ریشه اسم داشاب

فراوانی اسم داشاب

تا کنون کسی با نام داشاب در گهواره ثبت نام نکرده است.