معنی اسم دان

قاضی، داور نام یکی از پسران یعقوب(ع)

ریشه اسم دان

فراوانی اسم دان

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام دان ثبت نام شده اند.