معنی اسم داود

داوود

ریشه اسم داود

فراوانی اسم داود

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام داود ثبت نام شده اند.