معنی اسم داوید

داوود

ریشه اسم داوید

فراوانی اسم داوید

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام داوید ثبت نام شده اند.