معنی اسم دستان

نامی که سیمرغ بر زال پدر رستم پهلوان شاهنامه نهاده بود

ریشه اسم دستان

فراوانی اسم دستان

در حال حاضر ۱۶ نفر در گهواره با نام دستان ثبت نام شده اند.