معنی اسم دلاور

شجاع

ریشه اسم دلاور

فراوانی اسم دلاور

تا کنون کسی با نام دلاور در گهواره ثبت نام نکرده است.