معنی اسم دیدار

ملاقات، دیدن، چهره، صورت

ریشه اسم دیدار

فراوانی اسم دیدار

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام دیدار ثبت نام شده اند.