معنی اسم ذبیح

قربانی ( معمولا در راه خدا)

ریشه اسم ذبیح

فراوانی اسم ذبیح

تا کنون کسی با نام ذبیح در گهواره ثبت نام نکرده است.