معنی اسم راتین

رادترین ، نام یکی از سرداران اردشیر دوم پادشاه ساسانی

ریشه اسم راتین

فراوانی اسم راتین

در حال حاضر ۵۲ نفر در گهواره با نام راتین ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم راتین

بخشنده و جوانمرد معنی قشنگی بود وهمین باعث شد این اسمو انتخاب کنیم
مامان راتین
جوانمرد..😍☘عاشق اسم پسرم هستم!
مامان راتین