معنی اسم راد

جوانمرد ، بخشنده، سخاوتمند ، خردمند، دانا

ریشه اسم راد

فراوانی اسم راد

در حال حاضر ۶۶ نفر در گهواره با نام راد ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم راد

اسم پسرم راد به معني سخاوتنمد و من عاشقشم
مامان راد