معنی اسم رادفرخ

از شخصیتهای شاهنامه، نام آخورسالار هرمز پادشاه ساسانی

ریشه اسم رادفرخ

فراوانی اسم رادفرخ

تا کنون کسی با نام رادفرخ در گهواره ثبت نام نکرده است.