معنی اسم رایمون

پسر باهوش

ریشه اسم رایمون

فراوانی اسم رایمون

در حال حاضر ۴۳ نفر در گهواره با نام رایمون ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم رایمون

سلام مادقیقا از بعد از تشخیص جنسیت بدنبال اسم پسرم بودیم ،خیلی از اسم ها مد نظر ما بود ولی دنبال یک اسم تک وبا معنی می گشتیم،خلاصه به اسم رایمون رسیدیم که ریشه گیلکی -فارسی داشت به معنی پسر باهوش،نگهبان آسمان معنی پسرباهوش برای من وپدرش جذابیت بیشتری داشت
مامان رایمون