معنی اسم رایین

نام سردار اردشیر دوم پادشاه ساسانی

ریشه اسم رایین

فراوانی اسم رایین

در حال حاضر ۶۹ نفر در گهواره با نام رایین ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم رایین

من و همسرم خیلی توی انتخاب اسم حساسیت داشتیم.چند تا اسم قشنگ انتخاب کردیم که تقریبا ماه آخر اسم رایین تصویب شد..اسم پدرش هم روزبه هست.فامیلیشونم با ر شروع میشه😊 معنی اسم پسرم خردمند و اندیشمند هست.
مامان رایین