معنی اسم رحمت

مهربانی، رحم ، مهربانی و عفو مخصوص خداوند

ریشه اسم رحمت

فراوانی اسم رحمت

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام رحمت ثبت نام شده اند.