معنی اسم رحیم

مهربان، از نامهای خداوند

ریشه اسم رحیم

فراوانی اسم رحیم

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام رحیم ثبت نام شده اند.