معنی اسم رمضان

سنگ گرم و سوزان، نام ماه نهم از سال قمری

ریشه اسم رمضان

فراوانی اسم رمضان

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام رمضان ثبت نام شده اند.