معنی اسم روح الله

روح خداوند ، لقب عیسی(ع)

ریشه اسم روح الله

فراوانی اسم روح الله

در حال حاضر ۱۰ نفر در گهواره با نام روح الله ثبت نام شده اند.