معنی اسم روزبه

بهروز، خوشبخت ، از شخصیتهای شاهنامه، نام موبد بهرام گور پادشاه ساسانی، نام اصلی سلمان فارسی از یاران معروف پیامبر(ص) ، نام اصلی ابن مقفع دانشمند معروف ایرانی قرن دوم

ریشه اسم روزبه

فراوانی اسم روزبه

در حال حاضر ۴۴ نفر در گهواره با نام روزبه ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم روزبه

خوشبخت و سعادتمند
مامان روزبه