معنی اسم زادبه

آزادبه

ریشه اسم زادبه

فراوانی اسم زادبه

تا کنون کسی با نام زادبه در گهواره ثبت نام نکرده است.