معنی اسم زامیاد

رامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم

ریشه اسم زامیاد

فراوانی اسم زامیاد

تا کنون کسی با نام زامیاد در گهواره ثبت نام نکرده است.