معنی اسم زانا

دانشمند

ریشه اسم زانا

فراوانی اسم زانا

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام زانا ثبت نام شده اند.