معنی اسم سامر

قصه گو، افسانه سرا

ریشه اسم سامر

فراوانی اسم سامر

در حال حاضر ۶۶ نفر در گهواره با نام سامر ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم سامر

وقتی فهمیدیم حاملم گفتم مطمئنم دختره همسرم گفت پس اگه پسر شد قول بده هرچی من گفتم اسمش همون باشه منم انقد ذوق داشتم درجا قبول کردم و قول دادم 😍بعدش رفتیم سونو گفتن پسره همسرم تا شنید گفت اسمش از الان سامر باشه منم قبول کردم ولی بین خودمون موند تا اینکه بدنیا اومد و به همه گفتیم . ناگفته نماند اسم شوهرم عامر هست واسه همین از قبل فکرشو کرده بود . منم سرچ کردم ببینم معنیش چیه دیدم معنیش هم قشنگه سامر یعنی قصه گو و افسانه سرا😍
مامان سامر