معنی اسم سامرند

نام کوهی است

ریشه اسم سامرند

فراوانی اسم سامرند

در حال حاضر ۲۱ نفر در گهواره با نام سامرند ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم سامرند

سلام مامان های گل میدونم دغدغه انتخاب اسم هم شیرینه هم سخت منم مثل همه شما کلی اینترنت و کتاب های اینو زیرو رو کردم آخرش بین آراد،سامرند،مارتیا لحظه۹۹سامرندو انتخاب کردم که اسم کردی هست مال به کوه معروف
مامان سامرند