معنی اسم سانان

بزرگ ایل

ریشه اسم سانان

فراوانی اسم سانان

در حال حاضر ۳۲ نفر در گهواره با نام سانان ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم سانان

من قبل از اینکه بچه دار شم اسم پسرمو انتخاب کردم،اسم کوردی بیشتر مدنظرم بود.سانان به معنی بزرگ قبیله ست
مامان سانان