معنی اسم سوشا

سوشیانت ، نجات دهنده ، نام هریک از موعودهای دین زرتشتی که هر هزار سال یکی از آنها ظهور می کند

ریشه اسم سوشا

فراوانی اسم سوشا

در حال حاضر ۳۳ نفر در گهواره با نام سوشا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم سوشا

همسرم قبل از اینکه حتی با من آشنا بشه اسم سوشا رو انتخاب کرده بود و منم عاشق این اسم شدم.سوشا به معنای منجی سود رسان یا خیر رسان است و مخفف شده سوشیانت منجی وعده داده شده ی زرتشتیان است.
مامان سوشا