معنی اسم شاپور

شاه پور، پسر شاه، شاهزاده، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری گرانمایه و بارسالار فریدون پادشاه پیشدادی، همچنین نام چندتن از پادشاهان و پهلوانان ایرانی در شاهنامه

ریشه اسم شاپور

فراوانی اسم شاپور

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام شاپور ثبت نام شده اند.