معنی اسم شماساس

از شخصیتهای شاهنامه، نام سالاری بزرگ و برگزیده در سپاه توران زمان افراسیاب پادشاه تورانی

ریشه اسم شماساس

فراوانی اسم شماساس

تا کنون کسی با نام شماساس در گهواره ثبت نام نکرده است.