معنی اسم شمس

خورشید، نام بتی در قدیم، نام سوره ای در قرآن کریم

ریشه اسم شمس

فراوانی اسم شمس

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام شمس ثبت نام شده اند.