معنی اسم شهداد

داده شاه، نام بخشی از شهرستان کرمان، نام رودی در کرمان

ریشه اسم شهداد

فراوانی اسم شهداد

در حال حاضر ۶۴ نفر در گهواره با نام شهداد ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم شهداد

سلام عزیزم بابای شهداد از قبل قبلادوست داشت بچش پسر باشبزاره شهوقتی رسید به روزی که ازدواج کردیم و بچه دارشدیم گفت شهروز من مخالفت کردم چون میخواست اول اسم خودش باشه باکلی مکافات وچندین اسم من اسم شهدادرو برای پیرامون انتخاب کردم معنی اسم شهداد =شاه داد ویکی ازگرمترین شهر ایران در کرمان
مامان شهداد