معنی اسم شهران

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از خردمندان ایرانی در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی

ریشه اسم شهران

فراوانی اسم شهران

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام شهران ثبت نام شده اند.