معنی اسم شهروز

شاه روزگار یا داری بخت و روز شاه، نام سازی، نام شهری که خسروپرویز پادشاه ساسانی بنا کرد

ریشه اسم شهروز

فراوانی اسم شهروز

در حال حاضر ۱۵ نفر در گهواره با نام شهروز ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم شهروز

سلام ما مخاستیم بزاریم شهرود سیستم قبول نکرد دیگه گذاشتیم شهروز
مامان شهروز