معنی اسم شکور

بسیار سپاسگزار، از نامهای خداوند

ریشه اسم شکور

فراوانی اسم شکور

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام شکور ثبت نام شده اند.