معنی اسم صادق

راستگو،راست و درست، راستین،نام امام امام ششم شیعیان

ریشه اسم صادق

فراوانی اسم صادق

در حال حاضر ۵۴ نفر در گهواره با نام صادق ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم صادق

صادق یعنی راستگو اسم صادق به خاطرهم اسم بودن پدرم بودانتخاب کردیم
مامان صادق