معنی اسم صارم

شمشیر تیز، قطع کننده، برنده، مرد دلیر، دلاور

ریشه اسم صارم

فراوانی اسم صارم

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام صارم ثبت نام شده اند.