معنی اسم صانع

آفریننده ، صنعتگر، همچنین یکی از نام های خداوند نیز صانع می باشد

ریشه اسم صانع

فراوانی اسم صانع

تا کنون کسی با نام صانع در گهواره ثبت نام نکرده است.