معنی اسم صفدر

صف(عربی) + در(فارسی) ، مردجنگی، دلاور، صف شکن، از القاب علی(ع

ریشه اسم صفدر

فراوانی اسم صفدر

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام صفدر ثبت نام شده اند.