معنی اسم صفی

خالص ، یگانه ، یکتا ، برگزیده ، صاف ، پاک و روشن ، نام شاعر و نویسنده و واعظ ایرانی قرن هشت و نه هجری

ریشه اسم صفی

فراوانی اسم صفی

تا کنون کسی با نام صفی در گهواره ثبت نام نکرده است.