معنی اسم صلاح

خیر و نیکی

ریشه اسم صلاح

فراوانی اسم صلاح

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام صلاح ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم صلاح

من پسرم اسمش صلاح ولی توشناسنامه علی پدرش از وقت باردار شدم گفت میخوام صلاح بزارمش
مامان صلاح