معنی اسم صلاح الدین

موجب نیکی آیین، نام یکی از بزرگان و عرفای قرن هفتم که از مریدان مولانا بود

ریشه اسم صلاح الدین

فراوانی اسم صلاح الدین

در حال حاضر ۹ نفر در گهواره با نام صلاح الدین ثبت نام شده اند.