معنی اسم صلاح الدین

موجب نیکی آیین، نام یکی از بزرگان و عرفای قرن هفتم که از مریدان مولانا بود

ریشه اسم صلاح الدین

فراوانی اسم صلاح الدین

در حال حاضر ۱۰ نفر در گهواره با نام صلاح الدین ثبت نام شده اند.