معنی اسم صمد

بی نیاز، غنی، مهتر، از نامهای خداوند، از اسماء حسنی

ریشه اسم صمد

فراوانی اسم صمد

تا کنون کسی با نام صمد در گهواره ثبت نام نکرده است.