معنی اسم صمدالله

خداوند بی نیاز

ریشه اسم صمدالله

فراوانی اسم صمدالله

تا کنون کسی با نام صمدالله در گهواره ثبت نام نکرده است.