معنی اسم صمیم

صمیمی، میانه، وسط، اوج و نهایت شدت یا ترقی چیزی

ریشه اسم صمیم

فراوانی اسم صمیم

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام صمیم ثبت نام شده اند.